Webcam Utopia


Natuurgebied Utopia

Sinds mei 2015 staat er in het gebied Utopia een webcam. De webcam staat midden in de kolonie met Grote Sterns.
Via deze webcam kunt u ook thuis genieten van deze prachtige vogels. Via deze webcam wordt ook het gedrag en dan met name het voedselaanbod van deze Grote Sterns gevolgd. Dit gebeurt door onderzoekers van Imares.
Naast de Grote Sterns kunt u ook de Visdief, Noordse Sterns en Kluten mooi volgen.
Veel kijkplezier.

 

Webcam wordt mogelijk gemaakt door

Laatste nieuws uit de Kolonie Grote Sterns

 

4 juli 2015

Via de link: http://www.beleefdelente.nl/vogel/grote-stern zijn de meest recente activiteiten te lezen. 

 

20 juli 2015: Na enkele dagen het eigen gebied verkend te hebben beginnen ze verder en verder te vliegen. De eerste uitstapjes reiken tot De Slufter. Gedurende de gehele maand juli verzamelen zich daar 1000 den Grote Sterns. Vanuit de Slufter is het niet zover vliegen naar de beste visgronden in de Noordzee. Maar er zijn ook hele dappere jongen. op 19 juli werd het eerst Texelse Jong in de haven van Hirtshals, Noord-Jutland, Denemarken gezien. De vogel werd als zodanig herkend door het ringproject. De vogel droeg namelijk een gele kleurring met de code 9T2. Toen de jonge vogels in het gebied Utopia nog niet vliegvlug waren werden er voor dit onderzoek circa 300 gevangen en allen van een kleurring voorzien. Hierdoor zijn ze individueel op afstand te herkennen en dus te volgen. Mocht u zelf een Grote Stern met kleurring zien, probeer die dan af te lezen en geeft uw waarneming door. Dat mag altijd met een mail aan het Vogelinformatiecentrum.

 

1 juni 2015: Inmiddels staan er nu al twee weken een 10 tal schalen in de kolonie om uitwerpselen van de Grote Sterns op te vangen. Deze schalen worden eens per week vervangen door schone exemplaren. De ondergepoepte schalen worden dan onderzocht op voedselresten. De uitkomsten zijn verrassend. Zoals ook vanaf de dijk werd waargenomen bestaat een groot deel van de voedselresten uit zandspiering en haring, maar er worden ook resten van wormen en inktvisjes gevonden. Dit geeft toch weer een geheel nieuwe kijk op het voedsel wat de Grote Sterns voor de kust van Texel vangen. Deze voedselresten worden gedetermineerd aan de hand van gevonden gehoorsteentjes en kaken van wormen en inktvisjes.

 

24 mei 2015:  Eind van de middag werden de eerste kuikens van de Grote Sterns op Utopia gezien. Even was er paniek in de kolonie en doordat veel vogels opvlogen waren de eerste kuikens, net geboren, zichtbaar. Nu zullen er snel vele nieuwe kuikens geboren worden en zullen ze ook vaker op de webcam te zien zijn.

 

24 mei 2015:  Vrijdag 22 mei hebben we met een drone boven de kolonie gevlogen om de nesten vanuit de lucht goed te kunnen tellen. Vanaf de dijk is door de hogere begroeiing niet precies vast te stellen hoeveel vogels er aan het broeden zijn. Door met een Drone filmopnamen te maken kunnen de nesten thuis één voor één geteld worden. Uit de telling komt dat er op Utopia op dit moment ruim 6.000 broedparen zitten. Op het Wagejot kon wel vanaf de dijk geteld worden en daar zitten 1.022 nesten. In totaal broeden er dus ruim 7.000 Grote Sterns op Texel. Dit is fantastisch.

 

19 mei 2015:  Vanmorgen hebben onderzoekers van Imares 10 kleine schalen in de kolonie geplaatst. Deze schalen staan tussen de vele nesten en op deze manier hopen de onderzoekers poep van de Grote Sterns op te vangen. Deze poep wordt dan wekelijks verzameld en onderzocht. Zo kunnen ze uit de poep afleiden welke voedselresten er nog in zitten en wat de Grote Sterns dus gegeten hebben. Via visuele waarnemingen (onder andere via de webcam) wordt gezien dat ze verschillende soorten vis aanvoeren. Maar de Sterns eten ook onderweg, en dat blijft vaak onzichtbaar. Zo weet men dat ze ook zwemmende wormen uit zee vangen en eten, hopelijk wordt dit via het poeponderzoek ook bevestigd.

 

15 mei 2015:  De paniek van de afgelopen avonden werd veroorzaakt door een juveniele Slechtvalk die even kwam snacken. Vanuit de wadwachterhut van Natuurmonumenten werd gezien hoe een Grote Stern werd gepakt en op de tussendijk werd opgepeuzeld.  

 

14 mei 2015:  Helaas heeft de boer die de dijk pacht (van het Hoogheemraadschap) een aantal ontsierende veewagens geparkeerd in het land onder de dijk. Hiermee probeeert hij de ganzen weg te houden, maar veel ganzen zijn er niet meer. Er was hierdoor natuurlijk wel weer veel verstoring in de kolonie. Hopelijk gaat de verpachter inzien dat dit toch echt niet kan naast een natuurgebied.

 

13 mei 2015:  De laatste avonden is er steeds veel paniek in de kolonie met Grote Sterns. Zoeken met de camera levert niet meer op dan een grazende Nijlgans en een Aalscholver kort in de kolonie. Wat er aan de hand is, is onduidelijk. Mogelijk dat er een uil op de camera komt zitten. In de omgeving wordt soms een Kerkuil waargenomen, maar een Velduil is hier ook mogelijk. Zodra er duidelijkheid is melden we het.

 

12 mei 2015:  De eerste schatting van het aantal broedparen Grote Sterns op Utopia bedraagd circa 3500 paar (Bernard Spaans). Op het nabij gelegen Wagejot zijn ruim 1000 broedpaar geteld.

 

Aanvullende sponsors

SPONSORS

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: NATUURNIEUWS