NATUURNIEUWS

Op deze pagina's treft u ons archief van het Natuurnieuws van Texel. Met behulp van de zoekmachine kunt u eenvoudig naar verschillende gebieden zoeken. Mocht u vragen hebben neem dan contact opVeel kijkplezier

Natuurgebied Dijkmanshuizen is afgelopen najaar en winter uitgebreid met de nieuwe inrichting van Nieuw Buitenheim. Hier werd circa 30 ha ingericht als ondiep water met schelpeneilanden en schraal grasland.

Lees meer >>

Veel kijkplezier

Dankzij de sponsor Combinatie Tessel is het natuurgebied Wagejot weer een aantal schelpeneilanden rijker. De aannemer die verantwoordelijk is voor de Dijkverzwaring heeft in 2017 de Texel Big Day gesponsord en had werk in natura toegezegd.

Lees meer >>

Veel kijkplezier

De herfst zit er weer bijna op en Texel Vogeleiland maakt zich op voor de winter. Wist u dat Texel ook gedurende de winter een prachtige plek is om vogels te bekijken.

Lees meer >>

Veel kijkplezier

Afgelopen maand zijn er in de Grote Stern Kolonie in Utopia 5 Grote Sterns gevangen en voorzien van een zogenaamde GPS logger. Deze zender geeft veel informatie over de vogel door waardoor we meer en meer aan de weet komen over de levenswijze.

Lees meer >>

Veel kijkplezier

Net ten zuiden van De Cocksdorp wordt hard gewerkt aan nieuwe Natuur. In opdracht van de Provincie Noord Holland wordt het Hanenplasgebied uitgebreid en verder verbeterd.

Lees meer >>

Veel kijkplezier

In opdracht van Natuurmonumenten zijn na het broedseizoen weer een aantal werkzaamheden langs de Vogelboulevard hervat.

Lees meer >>