Mooiste natuurgebied van Nederland

Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland en herbergt een wildernis die zijn weerga niet kent: de Waddenzee. Altijd in beweging, geen minuut is gelijk. Zelfs op wereldschaal is het groots. Onder invloed van eb en vloed veranderen natuur en landschap voortdurend. Weer, wind en water creëren mooie natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei dieren en planten leven. Stem nu op dit prachtige natuurgebied: www.mooistenatuurgebied.nl/waddengebied

SPONSORS

staatsbosbeheer

NP duinen van Texel

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: NATUURNIEUWS