DIEREN VAN DE WADDEN

Op deze pagina's treft u verschillende films van karakteristieke diersoorten aan die u kunt zien in het waddengebied. Met behulp van de zoekmachine kunt u eenvoudig naar verschillende diersoorten zoeken.Mocht u vragen hebben neem dan contact opzeehond

Zeehond

De Zeehond of gewone zeehond komt overal in het waddengebied voor. In het Nederlandse Deel van de waddenzee komen ruim 6.000 zeehonden voor. De gewone zeehond is kleiner en dan de grijze zeehond die ook in het waddengebied voorkomt. De gewone zeehond kan maximaal tot 140 kg zwaar worden. Het belangrijkste verschil met de Grijze Zeehond is de kopvorm.

Lees meer >>

bergeend

Bergeend

De Bergeend is een grote eend, maar duidelijk kleiner dan een gans. Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door een knobbel op de bloedrode snavel. De bergeend is een echte holenbroeder en bouwt het nest vaak in een verlaten konijnenhol in de duinen.

Lees meer >>

kanoet

Kanoet

De Kanoet is een echte strandloper van de wadden. Door de oranje onderzijde is de Kanoet in het late voorjaar en zomer goed te herkennen. In de winter is de vogel geheel grijs gekleurd en is dan onder andere te verwarren met de Bonte Strandloper, die in de winter samen met de Kanoet grote groepen vormt.

Lees meer >>

Grijze Zeehond

Grijze Zeehond

De Grijze Zeehond is duidelijk groter en zwaarder dan de gewone zeehond. De Grijze Zeehond kan wel meer dan 300 kilogram wegen, dat is ruim tweemaal zo zwaar als een gewone zeehond. In het buitenland is de grijze zeehond gewend op hogere rotskusten te klimmen, daarom kunnen we de jongen van een grijze zeehond ook wel eens verder landinwaards aantreffen.

Lees meer >>

scholekster

Scholekster

Door het heldere zwart-witte verenkleed en de grote oranje snavel is de Scholekster een goed herkenbare vogel. Het is een echte wadvogel die overal in het waddengebied aan te treffen is, zowel binnen- als buitendijks.

Lees meer >>

wulp

Wulp

De Wulp is onopvallend gekleurd, maar door de grootte en de omlaag gebogen snavel toch een heel herkenbare vogelsoort. De roep van de Wulp is een zeer luid jodelend geluid enin de broedtijd is een zang te horen die bestaat uit een reeks luide tonen die oplopen in snelheid en toonhoogte en worden gevolgd door een triller.

Lees meer >>