Bergeend

De Bergeend is een grote eend, maar duidelijk kleiner dan een gans. Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door een knobbel op de bloedrode snavel. De bergeend is een echte holenbroeder en bouwt het nest vaak in een verlaten konijnenhol in de duinen. Daarnaast bouwt de vogel ook nesten rondom menselijke bouwwerken zoals dammen en schuren. De Bergeend treffen we aan in het gehele waddengebied. Bij laagwater worden de ondiepe kreken gebruikt om voedsel te zoeken. Bij hoogwater vertoeven ze meesten op de droge delen of zijn binnendijks op de plasjes te vinden. Vooral in de natuurgebieden langs de waddendijk treffen we ze aan maar ook in het duingebied zijn ze talrijk.

 

SPONSORS

staatsbosbeheer

NP duinen van Texel

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: DIEREN VAN DE WADDEN