DIEREN VAN DE WADDEN

Op deze pagina's treft u verschillende films van karakteristieke diersoorten aan die u kunt zien in het waddengebied. Met behulp van de zoekmachine kunt u eenvoudig naar verschillende diersoorten zoeken.Mocht u vragen hebben neem dan contact opbergeend

Rosse Grutto

De Rosse Grutto lijkt sterk op de gewone Grutto, maar is te onderscheiden door de iets kortere poten en vooral door de smalle zwarte bandering op de staart. Daarnaast is de Rosse Grutto in het zomerkleed ook veel feller gekleurd dan de gewone Grutto en is de snavel iets korter en vaak iets opgewipter.

Lees meer >>

rotgans

Rotgans

De Rotgans is een kleine, grotendeels zwarte gans waar van de witte vlek in de hals het meest opvallende kenmerk is. De Rotgans broedt in kolonies in het noorden van Rusland en komt weer snel na de zomer terug in Nederland. De vogel trekt pas laat in het voorjaar terug naar het noorden en is daardoor tot eind mei in het waddengebied aan te treffen.

Lees meer >>

bergeend

Bonte Strandloper

In het zomerkleed is de Bonte Strandloper te herkennen aan de grote zwarte vlek op de buik. In de winter verdwijnt dit kenmerk en dan is de vogel te verwarren met andere strandlopers, zoals de Krombekstrandloper of Kanoet. De Bonte Strandloper zoekt het voedsel door voortdurend met de snavel in de modder te prikken en zo de bodem af te tasten.

Lees meer >>

eidereend

Eidereend

Door de enigszins vreemd aandoende hoofd en snavel is de Eider een opvallende vogel. Het mannetje is bovendien het grootste gedeelte van het jaar opvallend zwart-wit gekleurd. Alleen in de zomer verliest het mannetje zijn prachtkleed en is dan geheel donker gekleurd met maar weinig wit.

Lees meer >>

dwergstern

Dwergstern

De Dwergstern is de kleinste in het Waddengebied voorkomende stern. In het zomerkleed is de Dwergstern te herkennen aan het witte voorhoofd, dat bij de meeste andere sterns alleen in de winter wit is. In het Waddengebied is de Dwergstern een steeds schaarser wordende broedvogel, die in kleine kolonies broedt op stranden waar nauwelijks mensen komen.

Lees meer >>

visdief

Visdief

Zoals alle sterns is ook de Visdief een slanke vogel met een sierlijke vlucht. De Visdief valt op door de lange, maar zeer smalle vleugels en de gevorkte staart. De Visdief is moeilijk te onderscheiden van de nauw verwante Noordse Stern. De snavel van de Visdief heeft in tegenstelling tot de snavel van de Noordse Stern een zwarte punt.

Lees meer >>