De Schorren

De Schorren en de Vlakte van Kerke is meer dan 5000 hectare groot en daarmee het grootste natuurgebied van Texel. De Schorren liggen geheel buitendijks en komen met normaal hoog water niet meer onder water te staan, echter met springtijd kunnen de Schorren nog geheel onder water lopen. Daarom groeien er op de Schorren ook hele zeldzame planten die afhankelijk zijn van periodieke overstromingen. In het broedseizoen zijn de Schorren een belangrijk broedgebied voor onder andere de Eidereend, Lepelaar, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Soms wordt er ook gebroed door de Bruine Kiekendief en Velduil. Tijdens hoog water is de Schorren één van de weinige gebieden waar de steltlopers uit het waddengebied even kunnen rusten. Daarom zijn de Schorren het gehele jaar door afgesloten en alleen onder begeleiding tijdens een excursie te bezoeken.

 

SPONSORS

staatsbosbeheer

NP duinen van Texel

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: GEBIEDEN VAN DE WADDEN