Utopia

Aan de oostkant van Texel, tussen Oudeschild en de Cocksdorp, waant u zich echt op een vogelboulevard. Zowel binnendijks als buitendijks vindt u daar vele vogelrijke gebieden die allemaal gelegen zijn langs de weg of langs het fietspad. Utopia is het grootste en nieuwste natuurgebied wat daar in beheer van Natuurmonumenten is. Utopia is in de winter van 2009 en 2010 aangelegd en is ruim 28 hectare groot. Het voormalige bouwland en grasland is voor een groot deel afgegraven en voorzien van slikkige gebieden afgewisseld met schelpenbanken. Op de slikkige gebieden kunnen, net als op de Schorren, tijdens hoog water, de steltlopers uit de Waddenzee uitrusten. De Schelpenbanken zijn een belangrijke broedplek voor die vogels die buitendijks en op de stranden nog nauwelijks een plekje kunnen vinden. Duizenden sterns, honderden kluten, scholekster, plevieren, en kokmeeuwen zijn de broedvogels die de schelpenbankjes jaarlijks dankbaar gebruiken. Vanaf de voor auto’s afgesloten weg is Utopia prachtig te overzien en kunt u daar jaarrond genieten van al deze vogels.

 

SPONSORS

staatsbosbeheer

NP duinen van Texel

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: GEBIEDEN VAN DE WADDEN