Waal en Burg

Het natuurgebied Waal en Burg ligt centraal op Texel en is één groot en aaneengesloten graslandgebied met oude kreken en rietoevers. Ooit was dit gebied Waddenzee. In de polder Waal en Burg liggen de oudste bezittingen van Natuurmonumenten. Momenteel is het gebied circa 500 hectare groot en zo goed als geheel in bezit en in beheer van Natuurmonumenten. Het gebied wordt beheert om zoveel mogelijk weidevogels te behouden. Daarnaast is het ontzettend rijk aan Orchideeën en in de winter aan watervogels zoals eenden, goudplevieren, ganzen en zwanen. Een echt vogelkijkgebied. Het voordeel van de natte graslanden is dat bij vorst hier als één van de eerste plekken geschaatst kan worden, de Texelaars zijn dan ook hier als eerste op het ijs te vinden.

 

SPONSORS

staatsbosbeheer

NP duinen van Texel

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: GEBIEDEN VAN DE WADDEN