Webcam Utopia


Natuurgebied Utopia

Voor het vierde jaar staat er in het gebied Utopia een webcam van het Vogelinformatiecentrum. De webcam staat midden op één van de schelpeneilanden waar jaarlijks de kolonie met Grote Sterns terugkeert. Ook in 2018 hopen we dat de Grote Sterns hier weer gaan broeden. Via deze webcam kunt u ook thuis genieten van deze prachtige vogels (en de vele andere vogelsoorten die in Utopia verblijven). Via deze webcam wordt ook het gedrag en dan met name het voedselaanbod van deze Grote Sterns gevolgd. Dit gebeurt door onderzoekers van Wageningen Marine Research (voorheen Imares). Ziet u via deze webcam nu iets opmerkelijks, of ziet u een vogel met een kleurring, probeer deze dan af te lezen, maak een screenshot en stuur de gegevens door naar ons. Hiermee helpt u de kennis over de vogels vergroten. 

Scroll naar beneden voor het laatste nieuws en de laatste blogs over de Grote Sterns. Veel kijkplezier.

 

De webcam Utopia wordt dit jaar mogelijk gemaakt door:

logo wageningen marine research                              

Laatste nieuws uit de kolonie Grote Sterns in Utopia

 

23 mei 2018

Op 22 en 23 mei is in de kolonie Grote Sterns (voor de webcam) een aantal broedende vogels voorzichtig gevangen en voorzien van kleurringen. 5 exemplaren zijn ook voorzien van een GPS logger op de rug. Deze zender gaat er voor zorgen dat de onderzoekers van Wageningen Marine Research inzicht krijgen (en wij allen dus ook), in het visgedrag van deze interessante vogels. Ondanks dat we al best veel weten over de Grote Sterns, weten we heel veel (het meerendeel) nog niet. Daarom is meer inzicht in vragen als: waar vissen ze?, waarop vissen ze?, waar verblijven ze? enz erg belangrijk. Als daar meer over bekend is, dan kan je ook veel gerichter maatregelen nemen om de soort beter te beschermen en mogelijk te helpen. De GPS loggers zijn met een ultralicht teflon tuigje (soort harnas) aan de vogel bevestigd. De vogel draagt de zender met klein zonnepaneeltje op de rug. Het geheel weegt nog geen 10 gram. Er zijn meerdere vogels gevangen. De vogels die het zwaarst waren (boven de 250 gram) kregen het geluk een zender de zender te mogen dragen. Om de vogels en hun nesten goed te volgen zijn er bij de nesten bordjes met nummers geplaatst. Zo kunnen de onderzoekers de gegevens die de GPS logger doorstuurt vergelijken met wat de webcam opneemt. Zo staan er rondom de kolonie meerdere antennes, als de vogels met logger van de Noordzee met vis terug komen, dan registreert de logger veel informatie. Zo registreert deze de afgelegde route waardoor we weten waar de vogels zijn geweest. Ook de snelheden en zelfs versnellingen worden geregistreerd. Hierdoor is achteraf af te lezen of de vogels gewoon vliegt, stil zit of duikt. Als de vogels met zender terugkomen in de kolonie wordt de logger automatisch uitgelezen. Alle geregistreerde gegevens worden dan zichtbaar voor de onderzoekers. Ook worden in de loop van het broedseizoen alle nesten gevolgd. Niet alleen die van de 5 gezenderde vogels, maar ook van elf andere geringde vogels. Hierdoor is er zo meteen ook een vergelijking mogelijk of de vogels die een GPS logger dragen een ander broedresultaat hebben. Want een veel gestelde vraag is natuurlijk of de vogels geen last hebben van deze apparaatjes. Dat weten we eigenlijk niet. We denken van niet maar alleen door goed onderzoek is dat uit te wijzen.
Al het onderzoek gebeurt met alle benodigde natuurvergunningen en in samenwerking met de beheerder (Natuurmonumenten).

 

19 maart 2018

De webcam is vanaf vandaag weer online, ondanks dat de eerste Grote Sterns vorige week al wel op Texel werd gezien worden ze komende dagen nog niet voor de camera verwacht. Het is nu nog siberisch koud buiten, vorst en een hele harde oostenwind maken het niet gemakkelijk voor de eerste vogels die teruggekeerd zijn. Maar het voorjaar is in aantocht, de vogels laten zich niet tegenhouden. De massa is onderweg tussen het overwinteringsgebied van zuid en west Afrika en de broedgebieden rondom de Noordzee. 

Maar het is wel leuk om te kijken, geregeld komen er Smienten en Wintertalingen voorbij die even rusten of lopen te foerageren. Ook de Scholeksters zijn alweer druk in de weer voor de camera. 

Mocht u u iets leuks zien, laat het ons weten. 

 

Aanvullende sponsors van de webcam Utopia:

Wilt u ook een bijdrage leveren voor deze webcam, neem dan contact op met het Vogelinformatiecentrum. 

 

SPONSORS

Terug naar het overzicht

MEER FILMS: NATUURNIEUWS